+38 (098) 870 23 23
Every day from 9:00 to 21:00
24/7 flower delivery in Kyiv

Public Agreement

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (надалі - "Договір") є відкритою пропозицією (надалі – “Офертою”) Фізичної особи підприємця Іванової Анастасії Едуардівни (надалі - "Продавець"), адресованою невизначеному колу осіб ( надалі “Користувачам”), укласти Договір купівлі-продажу на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Користувач (покупець) - фізична особа, що володіє повною дієздатністю, що використовує даний сайт і/або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами Договору і виконала всі його умови описані нижче.

1.3. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в ньому умов (акцепту), фізична або юридична особа стає покупцем за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору. Акцепт Оферти, виконаний відповідно до п. 4 Оферти, створює Договір на умовах Оферти.

1.4. Користувачем не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України "Про санкції" та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.5. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://kiwiflowershop.com.ua (далі – "Сайт"), та діє до моменту відкликання Оферти Продавцем.

1.6. Інформація про товари відображається на Сайті і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на Сайті. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Договору на Сайті.

1.7. Користувач ознайомлений і згоден з умовами цього Договору.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, умови договору купівлі-продажу (поставки) товарів, розміщених на Сайті, в тому числі квітів, букетів, елементів декору, парфумів, іграшок, подарунків та інших товарів (надалі Товар), а також умови надання інших послуг.

2.2. Ціна Товарів визначається відповідно до вартості, вказаної відносно кожного Товару або послуги на Сайті.

2.3. Місцем продажу та/або надання Товарів та послуг, визначених в п. 2.1 цього Договору є місцезнаходження Продавця.

ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Пропозиція на Сайті не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеною на сайті пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення Товарів (далі – "Замовлення") і/або здійснити замовлення через телефон, зазначений на Сайті. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на замовлення Товару на умовах, зазначених у відповідній Пропозиції.

4.2. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених Товарів, перенаправив на сторінку платіжної системи.

4.3. Продавець має право запропонувати замовити Товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічній офертою і можу бути прийнятою Користувача. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем Товару на умовах, передбачених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання Товару Користувачем.

4.4. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та/або фактичне отримання Товару Користувачем, а також відвантаження Товару Продавцем.

4.5. Моментом отримання Товару є підписання документа, що підтверджує факт прийняття замовленого Товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку і т.д.) або фактичне отримання Товару і вчинення дій, що свідчать про прийняття Товару. При отриманні товару Покупець зобов'язується перевірити Товар на наявність пошкоджень і в разі проблем на місці пред'явити претензії та надіслати Продавцю письмову претензію у порядку п. 5.8 цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Користувач Сайту зобов’язується не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.

5.2. Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

5.4. Відповідальність за грошові перекази повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач. Продавець не бере на себе відповідальність за оброблення платежів.

5.5. Продавець не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений Сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.

5.6. Продавець докладає всіх зусиль для доставки якісного Товару у найкоротші строки. Продавець не несе відповідальність за терміни доставки Товару, якщо перевезення відбувається силами компанії перевізника.

5.7. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару невірному одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених в якості оплати Товару.

5.8. Користувач може пред’являти претензії щодо якості Товару, шляхом надсилання електронного листа на адресу електронної пошти kiwiflowershop@gmail.com, із додаванням доказів дефекту Товару. Разом із претензією Користувач зобов’язаний надіслати фото дефектного Товару. Продавець може не розглядати претензій, які надіслані пізніше ніж через 24 години після отримання Користувачем Товару, в такому випадку вважається, що Товар прийнятий і Користувач не має претензій до якості Товару. У випадку, якщо встановити дефект Товару засобами електронної переписки неможливо, Користувач зобов’язаний власними силами та за власний кошт доставити Товар за адресою, вказаною Продавцем. Якщо Користувач відмовляється доставити дефектний Товар Продавцю, вважається, що Товар прийнятий і Користувач не має претензій до якості Товару. Якщо в ході електронної переписки або в інший спосіб Продавець встановить, що Товар був неякісним, то Продавець зобов’язується за вибором Користувача надати йому безоплатно аналогічний Товар або повернути кошти.

ІНШІ УМОВИ

6.1. Користувач має право призначити одержувачем замовленого Товару третю особу. В цьому випадку Користувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації одержувача. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.

6.2. Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами у рамках цього Договору, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Продавця. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним не скасовує дію Договору у решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов'язань, прийнятих при реєстрації.


Дата: 25 липня 2019 року